Absolvoval jsem magisterskou profilaci design informačních služeb na katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 🎓

Studuju magisterskou profilaci design informačních služeb na katedře informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 🎓

#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki
#accessibility #blockchain #commons #designthinking #informationliteracy #informationscience #servicedesign #userresearch #Web3.0 #wiki

31

absolvovaných
kurzů

142

získaných
kreditů ECTS

1,0

studijní
průměr