ISKM69 Design v souvislostech

#transitiondesign #speculativedesign #wickedproblems #commons #platformdesign

✅ Kompetence

Kriticky vnímat důsledky designového jednání a teze designových přístupů.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Roman Sellner Novotný

🧠 Reflexe

Design v souvislostech zasazuje design do kritických společenských otázek a ukazuje zamýšlené i nezamýšlené důsledky jednání, které vychází z designového myšlení.

Kurz má příjemnou, neformální, přiléhavou podobu čtecího a diskuzního semináře + aplikačních skupin:

Konkrétní metody jsme se nejdříve učili sami a pak je učili ostatní.

Postupně jsme se věnovali třeba:

  • transition designu,
  • spekulativnímu designu,
  • wicked problems,
  • visioningumapování,
  • (placebo) inovacím,
  • teoriím změny,
  • commons,
  • platform designu,
  • feministickému designu.

Díky za přínosné diskuze!

📝 Výstupy

Výstupy kurzu je šest krátkých článků — poznámek k literatuře: