Poznámky k transition designu

Shrnutí textů Terry Irwin a Camerona Tonkinwise. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Transition design / tranzitivní design / design přechodu jako soustředění na komplexní globální problémy. A jejich řešení.

Sdílím poznámky ke dvěma dílčím textům:

IRWIN, Terry. Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research. Design and Culture [online]. 28. 9. 2015, 7(2), s. 229–246 [cit. 2022-10-17]. ISSN 1754-7083. Dostupné z: doi:10.1080/17547075.2015.1051829.

Terry Irwin představuje transition design jako nový myšlenkový rámec a metodu transformace současné designové teorie i praxe — s důrazem na vytváření dlouhodobějších představ o budoucnosti a intervencí směřujících ke spravedlivějšímu společenskému uspořádání.

Popisuje ho jako alternativu (následníka) k zavedeným konceptům service designu — pracujícího s krátkodobými projekty na běžném (komerčním) trhu — a social impact designu — který sice začíná zpochybňovat stávající socioekonomická a politická paradigmata, ale stále střednědobě.

Framework transition designu zahrnuje čtyři navzájem se posilující oblasti: vizi, teorie změny, mindset a postojenové způsoby designování.

Irwin chápe vizi jako nástroj utvářející prostor pro debatu o alternativních budoucnostech — tak, abychom zapomněli a přestali věřit tomu, jak se věci mají, a začali přemýšlet o tom, jak by se věci mohly mít.

Teorie změny popisuje jako centrální vzhledem k jejich přítomnosti v každé plánované akci.

Mindset a postoje se změnou souvisí a utváří ji — nový světonázor a přehodnocené postoje vedou k odlišným způsobům vnější interakce.

A ty jsou zase základem pro nové způsoby designování.

TONKINWISE, Cameron. Just Design: Being Dogmatic about Defining Speculative Critical Design Future Fiction. In: cameron tonkinwise [online]. 21. 8. 2015 [cit. 2022-10-17]. Dostupné z: https://medium.com/@camerontw/just-design-b1f97cb3996f

Cameron Tonkinwise kritizuje redundantní přístup v designové teorii a praxi — všechny ty spekulativní designy, kritické designy, diskurzivní designy, lucidní designy a další.

Adjektiva považuje za buzzwordy — významy, které nesou, by podle autora měly být inherentní součástí designu, i když v komerčním kontextu mnohdy nejsou.

Nové myšlenkové rámce nějaký + design vnímá jako umělý ekosystém a „bublinu“ akademického výzkumu designu.

Opakuje jednoduchý vzorec:

V kritice spekulativního / kritického / jiného designu lakonicky konstatuje, že spekulace / kritika / něco jiného je něco, co by designéři přece měli dělat — kdo jiný by měl spekulovat / kritizovat / něco jiného a dělat věci jinak než právě designéři?

Meritem věci je vcelku jednoduchá myšlenka:

Jedno nelze oddělit od druhého. Design bez špetky spekulace není „správný“ design a spekulativní design odtržený od vlastního, profesionálního aktu designování zůstává především spekulací.

Otázky

  1. Irwin zmiňuje, že „transition design navrhuje jít o krok dál a požádat designéry, aby prozkoumali vlastní hodnotový systém a jeho roli v designovém procesu“. Jak přesně tedy transition design proměňuje (každodenní) roli designéra?
  2. Bez všech těch nějakých + designů„umělého ekosystému“ pro akademický výzkum vyvolávajících společenskou debatu: Jak by se design jako praxe i teorie měl vyvíjet a reflektovat změny ve společnosti?