ISKM54 Digitální design bez bariér

#accessibility #webaccessibility #inclusivedesign

ISKM84 Design, commons a Web3 prakticky

#commons #blockchain #DAO #Web3.0

ISKB40 Letní škola: mistrovský kurz (2023)

#přednášky #workshopy #diskuze #networking #les #radost #oduševnělost

ISKM14 Seminář k diplomové práci IV

#methodology #research #thesis

ISKM82 Systémové myšlení a design

#systemsthinking #doughnuteconomics #systematicmetaphors

ISKM69 Design v souvislostech

#transitiondesign #speculativedesign #wickedproblems #commons #platformdesign

ISKM56 Vizualizace dat

#datavisualization #dataviz #data

ISKM13 Seminář k diplomové práci III

#methodology #research #thesis

ISKM12 Organizace znalostí

#knowledgeorganizationsystems #semiotics #Web3.0

ISKM11 Literatura a kulturní areál

#areálovástudia #prokletíbásníci #literatura

ISKM05 Informační politika a management

#informationsociety #ITSM #ITIL #businessintelligence #datamanagement #opendata #eGovernment

ISKB40 Letní škola: mistrovský kurz (2022)

#přednášky #workshopy #diskuze #networking #les #radost #oduševnělost

MKM11 Metody kritického myšlení

#criticalthinking #cognitivebias #fallacy

KPI22 Kreativní práce s informacemi

#creativity #creativethinking
#effectivelearning

ISKM62 Webová analytika

#GoogleAnalytics #GA4 #reporting

ISKM48 Service design workshop

#AI #chatbot #virtualassistant

ISKM47 Projektový management

#projectmanagement #tripleconstraint #Agile #Ganttchart #WBS #onlinetools

ISKM18 Praxe a stáže

#ITSM #ITservices #userresearch #marketing #employeeonboarding

ISKM08 Seminář k diplomové práci II

#methodology #research #thesis

ISKM10 Informační chování

#informationbehaviour #informationneed #research #methodology #accessibility