ISKM08 Seminář k diplomové práci II

️️️️🎓 Témata #methodology #research #thesis ✅ Kompetence Napsat projekt diplomové práce. 👥 Klíčové osoby já & Mgr. Pavlína Špringerová 🧠 Reflexe Seminář k diplomové práci II nabídl mnohem více prostoru pro individuální práci. Umožnil mi tak sepsat a podat projekt diplomové práce Potřeby IT služeb nových zaměstnanců Masarykovy univerzity: Redesign webové stránky IT MUNI, následně schválený. 📝 Výstupy

ISKM10 Informační chování

️️️️🎓 Témata #informationbehaviour #informationneed #research #methodology #accessibility ✅ Kompetence Navrhnout aplikovaný výzkum informačního chování. 👥 Klíčové osoby PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. 🧠 Reflexe Informační chování syntetizuje poznání z kurzů Informační vědy a Design informačních služeb, rozhraní a interakcí, doplňuje ho o teorie a modely informačního chování a celé dění zasazuje do oborových paradigmat a metateorií. Staví tak mohutný aparát,…

ISKM09 Angličtina pro informační studia a knihovnictví

️️️️🎓 Témata #studyskills? ✅ Kompetence Akademicky diskutovat v angličtině. 👥 Klíčové osoby Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. 🧠 Reflexe Angličtina pro informační studia a knihovnictví je bohužel velmi schizofrenní kurz, jehož formálně nastavené výukové metody, cíle a výstupy z učení příliš neodpovídají praxi. Bohužel, protože systematický rozvoj lingvistických a akademických dovedností v angličtině je pro studenty informačních studií a knihovnictví téměř nutností s ohledem na…

ISKM07 Literatura, kultura a humanitní vědy

️️️️🎓 Témata #literárnítradice #literaturaprodětiamládež #mýtus #sociologickákritika ✅ Kompetence Analyzovat aspekty propojující kulturu a literaturu v poli humanitních věd. 👥 Klíčové osoby doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 🧠 Reflexe Literatura, kultura a humanitní vědy je dalším filologicky zaměřeným kurzem v povinném kurikulu. Tentokrát kurz nastavuje zrcadlo dílčím fenoménům filozofie, historie, sociologie, náboženství a „dětského aspektu“. Kusá a nepříliš syntetická…

ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky

📝 Výstupy Výstupy kurzu jsou průběžné úkoly a závěrečný projekt:

ISKM06 Učící se společnost

️️️️🎓 Témata #EdTech #EduDesign #informationliteracy #DigCompEdu #humancentereddesign #wiki ✅ Kompetence Identifikovat trendy a fenomény, které souvisí s učící se společností. 👥 Klíčové osoby RNDr. Michal Černý, Ph.D. 🧠 Reflexe Učící se společnosti vtiskává specifickou tvář Michal Černý. Je výjimečným pedagogem s širokou oblastí zájmu a inspirativní aurou. Kurz pojímá rezonující oblasti neformálního, informálního & kooperativního učení a implementaci technologií do edukačního procesu velmi extenzivně: Je jaderným…

ISKM65 Uživatelský výzkum

️️️️🎓 Témata #userresearch #sense-making #usabilitytesting #userexperience ✅ Kompetence Provést uživatelský výzkum. 👥 Klíčové osoby Mgr. Tereza Kosnarová Venerová 🧠 Reflexe Wow. Uživatelský výzkum je mimořádně extenzivní kurz, který boří představy, že je nemožné naučit se během čtyř měsíců skutečně provést uživatelský výzkum. Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity potřeboval zmapovat, jakým způsobem univerzitní zaměstnanci řeší IT problémy a pochopit jejich…

ISKM26 Informační audit

️️️️🎓 Témata #informationaudit #organizationalculture #changemanagement #processanalysis #economicsofinformation ✅ Kompetence Použít vybrané nástroje a techniky informačního auditu. 👥 Klíčové osoby Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. Ing. Petr Očko, Ph.D. 🧠 Reflexe Specifikem kurzu Informační audit je výjimečná časová dotace — několik sobot od rána do pozdního odpoledne — umožňující pokrýt širokou škálu témat, skloubit teorii s praxí, a ještě poskytnout…

ISKM04 Seminář k diplomové práci I

️️️️🎓 Témata #paradigms #methodology #research #thesis ✅ Kompetence Nastavit výzkumný design zohledňující paradigmata informačních studií a knihovnictví. 👥 Klíčové osoby Zhruba tak celá katedra. 🧠 Reflexe Diplomové semináře mívají spíše administrativní charakter a často jen formalizují úlohy při dokončování závěrečné práce. Seminář k diplomové práci I nadto (nepřiznaně) plní funkci prolegomeny k oboru informačních studií a knihovnictví pro všechny, kteří —…

ISKM73 Commons, P2P a digitální identita

️️️️🎓 Témata #digitalidentity #commons #suveillancecapitalism #Web3.0 #blockchain #self-sovereignidentity #sharingcities #tokenomics ✅ Kompetence Orientovat se v socioekonomických souvislostech digitálních infrastruktur a trendech souvisejících s nástupem platformové ekonomiky. 👥 Klíčové osoby Bc. et Bc. Jakub Lanc Mgr. Roman Novotný 🧠 Reflexe Kurz Commons, P2P a digitální identita je v českém akademickém prostředí unikátní — proto ho navštěvují nejen studenti Masarykovy univerzity. Témata, která…

ISKM03 Literatura, knihovní procesy a trh

️️️️🎓 Témata #estetično #krásno #autorství #postmodernismus #kulturníakreativníprůmysly ✅ Kompetence Orientovat se v historické perspektivě literárních fenoménů a aplikovat je na současné procesy kulturních a kreativních průmyslů. 👥 Klíčové osoby prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 🧠 Reflexe Mozaikou různých perspektiv, kterou kurz Literatura, knihovní procesy a trh postupně skládá, se zasluhuje o pevné…

ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

️️️️🎓 Témata #designthinking #doublediamond #humancentereddesign #servicedesign #goodservices #servicedesignmaturity #atomicresearch #prototyping #userexperience ✅ Kompetence Orientovat se (průřezově & teoreticko-prakticky) v service designu. 👥 Klíčová osoba PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. 🧠 Reflexe Design informačních služeb, rozhraní a interakcí (aka DISRI) skvěle utřiďuje na první pohled nekonečné pemzum znalostí kolem service designu. Kurz skládá přehlednou mozaiku, ve které jednotlivé teoretické…

ISKM01 Informační vědy

️️️️🎓 Témata #i-field #informatics #datascience #infrastructures #digitalhumanities #networkscience #technostress #politicsoftechnology #sociotechnicalsystems ✅ Kompetence Komplexně se orientovat v teoriích informačních věd. 👥 Klíčová osoba PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. 🧠 Reflexe Informační vědy jsou přesně tím kurzem, který začne dávat smysl až na samotném konci — po individuální reflexi témat, která průřezově pokryl. Těžištěm kurzu je jeho vlastní interdisciplinarita,…