ISKM47 Projektový management

#projectmanagement #tripleconstraint #Agile #Ganttchart #WBS #onlinetools

✅ Kompetence

Osvojit si principy projektového řízení.

👥 Klíčová osoba

Michael Illa

🧠 Reflexe

Projektový management dokazuje, že e-learning může fungovat i v praktických oblastech.

S Michalem Illou jsme se nikdy neslyšeli ani neviděli, přesto mi připadalo, jako by po dobu jednoho semestru byl mým mentorem v oblasti projektového řízení.

Tipy přímo pro mě mi pomohly akcelerovat skutečný projekt, který jsem v době kurzu vedl.

A k samostudijním textům založeným na příkladech z projekto‑manažerské praxe se vracím doteď. Vystačily by na nevídaně aktuální e-book (spíš knihu!) Projektový management 101.

Teď už vím:

  • že to celé stojí a padá na přesně formulovaném zadání projektu (a vím, jak na něj),
  • že to nikdy není buď Agile, nebo waterfall (a jak to balancovat),
  • že na plánované i neplánované změny v projektu se dá chytře připravit (a jak vícepráce a opravy chyb nacenit)
  • nebo že každý Ganntův diagram potřebuje kritickou cestu (a jak ji vysvětlit členům týmu).

Jen málokdy jsem na akademické půdě dostal tolik osobní zpětné vazby.

Děkuji.