ISKM18 Praxe a stáže

#ITSM #ITservices #userresearch #marketing #employeeonboarding

✅ Kompetence

Zapojit se do agendy řízení IT služeb.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Pavlína Špringerová

🧠 Reflexe

Praxi v oblasti designu jsem absolvoval na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ÚVT MU).

Mým cílem bylo zorientovat se v agendě pracovníků divize IT služeb a zapojit se do uživatelského testovánímarketingové propagace.

Podílel jsem se zejména na:

  • brainstormingu, exekuci a vyhodnocování kampaní pro IT MUNI,
  • rekrutaci uživatelů a
  • korekturách popisů služeb.

A taky se mi podařilo rozpracovat téma IT služeb v procesu adaptace zaměstnanců pro diplomovou práci.

V praxi to znamenalo především vést spoustu rozhovorů se spoustou lidí a vytvořit si dostatečné penzum znalostí pro formulaci projektu diplomové práce.

Díky Pavlíně Špringerové za mentoring. 💙