ISKM08 Seminář k diplomové práci II

#methodology #research #thesis

✅ Kompetence

Napsat projekt diplomové práce.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Pavlína Špringerová

🧠 Reflexe

Seminář k diplomové práci II nabídl mnohem více prostoru pro individuální práci.

Umožnil mi tak sepsat a podat projekt diplomové práce Potřeby IT služeb nových zaměstnanců Masarykovy univerzity: Redesign webové stránky IT MUNI, následně schválený.

📝 Výstupy