ISKM10 Informační chování

#informationbehaviour #informationneed #research #methodology #accessibility

✅ Kompetence

Navrhnout aplikovaný výzkum informačního chování.

👥 Klíčové osoby

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

🧠 Reflexe

Informační chování syntetizuje poznání z kurzů Informační vědyDesign informačních služeb, rozhraní a interakcí, doplňuje ho o teorie a modely informačního chování a celé dění zasazuje do oborových paradigmat a metateorií.

Staví tak mohutný aparát, který umožňuje navrhnout a snad i provést aplikovaný výzkum.

Hutným teoretickým přednáškám dr. Lorenze sekundují praktické lekce dr. Zbiejczuk Suché, které velmi přehledně shrnují výzkumnou praxi a představují užitečné tipy, metody i současná témata.

Utkvělo mi v hlavě:

  • informační chování jako diskurz, jako sociální a situačně a kulturně podmíněné, jako trojvrstevný ložiskový model,
  • paradigma human-information interaction a přehled způsobů hledání informací,
  • střet systémovéhouser-centered paradigmatu, kognitivního a sociálně-konstruktivistického přístupu,
  • poznámky z praxe k různým druhům výzkumu, formulaci výzkumných cílů, použití rozličných typů vzorku a další.

Specifickou (skvělou!) metodou výuky byla tvorba studentské wiki obsahující důležité pojmy, metody a teorie výzkumu informačního chování — díky ní jsem si našel téma uživatelské přístupnosti a podrobně se mu během semestru věnoval.

Zapojil jsem se také do návrhu výzkumného projektu Informační chování ukrajinských občanů hledajících zaměstnání v Česku v kontextu ruské invaze na Ukrajinu.

📝 Výstupy

Individuálním výstupem kurzu je zpracování vybraného tématu pro studentskou wiki: