ISKM12 Organizace znalostí

#knowledgeorganizationsystems #semiotics #Web3.0

✅ Kompetence

Diskutovat o problematice organizace znalostí.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Josef Schwarz

🧠 Reflexe

Organizace znalostí se mi jeví důležitá nejen z pohledu povinného kurzu, ale i jako klíčový fenomén 21. století (klišé).

Je to moje niche téma:

Jak nastavit personal knowledge management? Je sémantický web utopie? Jak organizaci znalostí proměňuje tlak na decentralizaciblockchain? A jak si vybudovat second brain?

Mrzí mě, že jsme se k takovým otázkám nepřiblížili a většině klasických fenoménů se věnovali nepříliš strukturovaně.

To zásadní, co jsem si z kurzu odnesl, spočívá v praktických ukázkách:

  • vztahu datainformaceznalosti,
  • sémiotického trojúhelníku,
  • kategorizace, klasifikace, fazetacevědecké taxonomie.

Nejzajímavější pro mě nakonec byla závěrečná rozprava na kolokviu a rozpracování myšlenek při psaní eseje.

Škoda, že se v duchu rozpravy nenesl i zbytek kurzu.

📝 Výstupy

Výstupem kurzu je mimo jiné esej: