ISKM13 Seminář k diplomové práci III

#methodology #research #thesis

✅ Kompetence

Napsat zprávu o stavu diplomové práce.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Pavlína Špringerová

🧠 Reflexe

Seminář k diplomové práci III nabídl téměř neomezený prostor pro rozpracování diplomové práce.

Tu jsem ještě přejmenoval na:

IT služby v procesu adaptace zaměstnanců: Design průvodce pro nové zaměstnance Masarykovy univerzity

Výstupem třetího semináře je zpráva o jejím stavu / finalizaci.