ISKM82 Systémové myšlení a design

#systemsthinking #doughnuteconomics #systematicmetaphors

✅ Kompetence

Reflektovat praxi skrze systémové myšlení.

👥 Klíčové osoby

Mgr. Jakub Mácha

Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová

Mgr. Roman Sellner Novotný

🧠 Reflexe

Systémové myšlení a design nejlépe naplňují teorii integrace interdisciplinárního vzdělávání:

Představují druhou úroveň, která studentům z (velmi) různých oborů umožňuje potkávat se na interdisciplinárním kurzu a sdílet různé úhly pohledu.

Setkávání lidí s KISK backgroundem a lidí s různými FaVu VUT backgroundy bylo na kurzu to nejcennější.

Bavili jsme se zejména o:

  • chování systémů a pákových bodech,
  • sociálně ekologické transformaci,
  • Doughnut Economics,
  • systémových metaforách
  • a opět wicked problems.