MKM11 Metody kritického myšlení

#criticalthinking #cognitivebias #fallacy

✅ Kompetence

Kriticky vnímat kognitivní zkreslení, mýty a argumentační fauly.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

🧠 Reflexe

Metody kritického myšlení doplňují kurikulum vysokoškolského studenta o podstatné aspekty, které jinde nemají místo.

Nebylo jednoduché najít jednotící linku mezi:

  • informačním přetížením,
  • vizuální gramotností,
  • digitálním wellbeingem,
  • kyberbezpečností,
  • informační etikou,
  • tvorbou infografik,
  • konstruktem ideálního učitele*učitelky,
  • manipulací v médiích,
  • licencemi Creative Commons.

O mnoho tématech jsem měl základní přehled ještě před zahájením kurzu a mnoho z nich se mi podařilo dále rozvinout.

Nejvíce pak kognitivní zkresleníargumentační fauly: Teď už ovládám jejich výčet a podstaty tak, že na ně dokážu upozornit i v přirozené diskuzi.