ISKM56 Vizualizace dat

#datavisualization #dataviz #data

✅ Kompetence

Navrhovat efektivní a smysluplné vizualizace.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Tomáš Marek

🧠 Reflexe

Na Vizualizaci dat jsem se těšil už od letní školy, kde jsme toto téma „naťukli“ poprvé.

Trochu se mi však nechtělo věřit, že by se nad grafyvizuální gramotností dal vystavět hutný kurz.

Jak jsem se spletl! A kolik by se toho ještě dalo probrat!

Zajímali jsme se o:

  • historii vizualizace dat a její složky,
  • základy vizuálního myšlení,
  • barvy ve vizualizaci (moc důležité pro lidi s poruchou barvocitu),
  • smysl a estetiku,
  • argumentacimanipulaci,
  • praktickou tvorbu,
  • a datovou žurnalistiku (při studiu žurnalistiky mě mrzelo, že jsme o tuto oblast jen zakopávali; dostalo se mi tedy zadostiučinění).

Esencí kurzu je ruční vizualizace dat.

Zdá se to jako přežitek, ale při pomalé tvorbě takového grafu se toho o vizualizaci actually naučíte nejvíce.

A taky je to zábava.

📝 Výstupy

Výstupem kurzu je ruční vizualizace dat: