ISKM54 Digitální design bez bariér

#accessibility #webaccessibility #inclusivedesign

✅ Kompetence

Zpřístupnit služby uživatelům se specifickými potřebami.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Radek Pavlíček

🧠 Reflexe

Digitální design bez bariér vnímám jako mimořádně důležitý kurz.

Vysvětluje výhody inkluzivního designu, seznamuje se specifickými potřebami jednotlivých skupin uživatelů, učí identifikovat bariéry v digitálním rozhraní a ty nejdůležitější rovnou odstranit.

Doménou kurzu je Radek Pavlíček, který má v oblasti hlubokou expertizu. Vlastně jsem přesvědčen, že v Česku není znalejšího odborníka.

Jeho postřehy z praxe — pramenící z dlouholeté spolupráce s uživateli, ať už prostřednictvím Agory, Teiresiásu a snad i monopolu na kvalitní komerční spolupráci — pomohly pochopit, jak se věcí skutečně mají a jak uživatelé opravdu pracují.

Kurz jsem zakončil tím nejlepší možným způsobem — praktickým dopadem.

Spolu s Annou Kötelesovou jsme pomohli zlepšit uživatelskou přístupnost Unified Design System, který pod Raiffeisen Bank International designuje aplikace Raiffeisenbank nebo třeba Tatra banky.

Zúčastnili jsme se jarní konference Agora a jednotlivé prvky design systémunejčastější uživatelské scénáře otestovali s lidmi se zrakovým postižením.

Některé designové metody — jako card sorting — jsme iterativně upravili tak, aby vyhovovali všem uživatelům.

Postřehy z našich workshopů později implementovaly produkční týmy, a tak jsou dnes aplikace Raiffeisenbank přístupnější než dříve.