ISKM04 Seminář k diplomové práci I

#paradigms #methodology #research #thesis

✅ Kompetence

Nastavit výzkumný design zohledňující paradigmata informačních studií a knihovnictví.

👥 Klíčové osoby

Zhruba tak celá katedra.

🧠 Reflexe

Diplomové semináře mívají spíše administrativní charakter a často jen formalizují úlohy při dokončování závěrečné práce.

Seminář k diplomové práci I nadto (nepřiznaně) plní funkci prolegomeny k oboru informačních studií a knihovnictví pro všechny, kteří — jako já — pochází z jiných prostředí a nemají s tímto polem žádné výzkumné zkušenosti.

Koncept kolotoče vyučujících, nadšeně přednášejících o svých oborových zájmech, umožňuje efektně představit šíři oboru a pokrýt mnoho zajímavých témat.

Oceňuji, že seminář kromě „běžných“ problematik rámcově odpovídajících katedrovým profilacím nabídl i poněkud atypičtější a skutečně aktuální témata — jako výzkum využití virtuální reality.

A jsem rád, že mě seznámil s metodologickými přístupy, o kterých jsem dříve neslyšel — jako Q-metodologií nebo verbálními protokoly.

Teď už jen skutečně najít téma diplomové práce.