ISKM26 Informační audit

#informationaudit #organizationalculture #changemanagement #processanalysis #economicsofinformation

✅ Kompetence

Použít vybrané nástroje a techniky informačního auditu.

👥 Klíčové osoby

Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.

Ing. Petr Očko, Ph.D.

🧠 Reflexe

Specifikem kurzu Informační audit je výjimečná časová dotace — několik sobot od rána do pozdního odpoledne — umožňující pokrýt širokou škálu témat, skloubit teorii s praxí, a ještě poskytnout bohatý prostor k diskuzi.

Témata organizační kultury, identity a strategie řízení jsou mi velmi blízká, takže skromně oceňuji, že se mi je s přednášejícími experty podařilo rozvést.

Ucelenému představení analýz vnitřního a vnějšího prostředí podniku stihlo sekundovat i zasazení do ekonomické role informací, která se mi zdá čím dál tím nosnější.

Kurz mě naučil:

  • vyznat se v nuancích mezi vizí, poslánímmisí,
  • aplikovat PEST analýzu na vybranou organizaci,
  • stejně tak Porterovu analýzu pěti sil,
  • efektně auditovat produktové portfolio,
  • určit, co je chmel, největší plevel a co brambora,
  • rozpoznat otazník, hvězdu, bídného psadojnou krávu,
  • prezentovat auditorská doporučení.

Což by nešlo bez extenzivní zpětné vazby vyučujících, kteří odhalují nedostatky až na dřeň.

Mrzí mě jediné: Že se kurz nemůže hlouběji ponořit do příkladů dobré praxe — dostat se ke komplexním informačním auditům existujících organizací je skoro nemožné.