ISKM65 Uživatelský výzkum

#userresearch #sense-making #usabilitytesting #userexperience

✅ Kompetence

Provést uživatelský výzkum.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Tereza Kosnarová Venerová

🧠 Reflexe

Wow.

Uživatelský výzkum je mimořádně extenzivní kurz, který boří představy, že je nemožné naučit se během čtyř měsíců skutečně provést uživatelský výzkum.

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity potřeboval zmapovat, jakým způsobem univerzitní zaměstnanci řeší IT problémy a pochopit jejich potřeby.

A my jsme to zmapovali.

Jak se to stalo:

 • Byli jsme uvedeni do status quo.
 • Vyzpovídali jsme stakeholdery.
 • Dali jsme do kupy research brief.
 • Stanovili jsme primární a sekundární cíle výzkumu, relevantní klíčové metriky, plán výzkumu s výběrem metod (hloubkovými rozhovory), časovou osu a budget (nulový).
 • Provedli jsme sekundární výzkum, především z dat webové analytiky.
 • Definovali jsme rekrutační kritéria, rekrutační nástroje… a provedli rekrutaci.
 • Bavili jsme se o research operations, atomic research, guerilla výzkumech, rozdílech waterfalluagilu, frameworku AEIOU, zapojování stakeholderů a komunikaci s nimi, budování research repository, demokratizaci uživatelského výzkumu, kognitivních zkresleních a mnohých dalších tématech. S hosty a experty.
 • Připravili jsme scénář hloubkového rozhovoru a úspěšně ho odpilotovali.
 • Provedli jsme řadu rozhovorů s uživateli.
 • Vyhodnotili jsme je.
 • Naučili jsme se pořádně kódovat.
 • Vyhodnotili jsme je znovu a lépe.
 • Objevili jsme insights.
 • Připravili jsme závěrečný report.
 • A odprezentovali ho Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Bylo to náročné, stresující, zábavné, užitečné.

Děkuji za uživatelský výzkum 101 — odnáším si toho do praxe mnoho.