ISKM73 Commons, P2P a digitální identita

#digitalidentity #commons #suveillancecapitalism #Web3.0 #blockchain #self-sovereignidentity #sharingcities #tokenomics

✅ Kompetence

Orientovat se v socioekonomických souvislostech digitálních infrastruktur a trendech souvisejících s nástupem platformové ekonomiky.

👥 Klíčové osoby

Bc. et Bc. Jakub Lanc

Mgr. Roman Novotný

🧠 Reflexe

Kurz Commons, P2P a digitální identita je v českém akademickém prostředí unikátní — proto ho navštěvují nejen studenti Masarykovy univerzity.

Témata, která pokrývá, jsou vysoce aktuální, neprobádaná a pojí je, že se v nich všichni vlastně ještě učíme.

Z digitálních infrastruktur a socioekonomických kulis jsme v kurzu společně vytáhli:

  • novou datovou ekonomiku, kapitalismus dohledu a související problémy,
  • commons od Elinor Ostrom a platform cooperativism Trebora Scholze,
  • decentralizaci od problému byzantských generálů po konkrétní zjištění, jak funguje hashovací funkce (jako digitální mlýnek),
  • externality tokenomiky a
  • tunu dalších pojmů, které jsou propojené, ale obtížně se shlukují do odrážek výčtu.

Z takové teoretické expozice si lze jen stěží domyslet praktickou aplikaci — přesto se kurzu podařila (s použitím designových metod).

A to nejlepší: Kurz vlastně není uzavřený, rozpracované ideje nemusí zůstat ladem, vše má ještě dobrovolné (celoživotní) pokračování.

Přestože je poznaný svět fenoménů svébytný a těžko se mi bude aktualizovat, myslím, že na poznaných základech skutečně můžu stavět.