ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky

#data #API #XPath #Regex #OpenRefine #Excel #datamining #PowerBI

✅ Kompetence

Získat, čistit, zpracovat, analyzovat a prezentovat data.

👥 Klíčové osoby

Mgr. Pavel Klammert

Jan Kudělka

🧠 Reflexe

Nástroje a metody datové analytiky ulehčují život, když učí automatizovat nejrůznější datové postupy.

Čistě praktický kurz (a to je dobře) umožňuje absolventům osvojit si za třináct pondělků:

  • základní pojmy, datové formáty, práci s API,
  • XPath,
  • Regex & OpenRefine,
  • Excel & Tabulky Google,
  • data miningweb scraping,
  • Looker Studio,
  • PowerBI,
  • základy vizualizace dat,
  • Python & Pandas,
  • no-code automatizace.

V kontextu časové dotace je to unikátní seznam.

Užíval jsem si, že pro osvojení metod datové analytiky (už jsem po tom toužil dlouho) jsem nemusel vyhledávat ty nejlepší online kurzy, školení, sledovat tutoriály na YouTube (myslím, že by mi to zabralo opravdu hodně času), ale stačilo si zapsat jeden kurz a nechat se jím vést.

📝 Výstupy

Výstupy kurzu jsou průběžné úkoly a závěrečný projekt: