Závěrečný projekt: Výpadky léčivých přípravků v Česku

Závěrečný projekt v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

Status quo

Datový projekt jsem zaměřil na sledování a základní analýzu dodávek léčivých přípravků v Česku.

Chtěl jsem tak reagovat na intenzivní společenskou debatu o výpadcích léků — „nejčastěji skloňovaný problém českého zdravotnictví posledních dnů“.

V myšlence, že by mohlo být užitečné vytvořit dashboard, který bude zpracovávat data Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), mě přesvědčila debata v lednových Otázkách Václava Moravce:

Nakolik se vám, pane předsedo, dostávají informace — ucelené? To znamená: Co máte předepisovat, co je k dispozici, co ne? Protože ty telefonní seznamy na stránkách SÚKLu se mi zdají asi ne zcela uživatelsky přívětivé, ať už pro lékárníky, nebo pro vás jako praktiky.

Václav Moravec

Ty skutečně příliš uživatelsky vlídné nejsou. […] Většinou je to tak, že obvolávám lékárny v okolí, jestli ten lék je k dispozici. A když není, tak se samozřejmě snažím zjistit, co je…

Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

SÚKL sice provozuje přehled Přijatá oznámení o zahájení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh, ale ten spíše upozorňuje na nejnovější hlášení — bez možnosti podrobného filtrování i jakékoliv datové analýzy.

Vzniklý dashboard využívá datasety z portálu otevřených dat SÚKL.

Otázky & odpovědi

Stanovil jsem si jednu hlavní otázku a několik otázek vedlejších.

Na všechny z nich dashboard odpovídá:

 1. Jsou výpadky v dodávkách léčivých přípravků v Česku skutečně čím dál tím častější, nebo jen čím dál tím sledovanějším tématem?

  Počet hlášení o přerušení dodávky léčivého přípravku v Česku má v čase rostoucí tendenci.
 2. Které léčivé přípravky mají v Česku výpadky v dodávce nejčastěji?

  Léčivými přípravky s nejčastějšími výpadky v dodávce v Česku jsou Furorese, Tulip a jodid sodný.
 3. Které zahraniční státy mají nejčastější výpadky v dodávkách léčivých přípravků do Česka?

  V žádném zahraničním státě nemají držitelé registrací léčivých přípravků signifikantně větší počet hlášení o přerušení dodávky léčivého přípravku do Česka.
 4. Kolik léčivých přípravků má v Česku momentálně (19. ledna 2023) výpadek v dodávce?

  1 934 léčivých přípravků.
 5. Které léčivé přípravky v Česku budou chybět?

  SÚKL eviduje plánované přerušení dodávky pro 36 léčivých přípravků. Nejvíce z nich spadá do indikačních skupin immunopraeparatahormona (léčiva s hormonální aktivitou). Typicky však budou chybět léčivé přípravky ve formě potahované tabletyblistru, s perorálním podáním a na lékařský předpis.

Postup

Primárním datasetem jsou Hlášení o uvedení, přerušení, ukončení a obnovení dodávek léčivého přípravku na trh ve formátu CSV.

Tento dataset jsem v několika krocích vyčistil — především bylo nutné nahradit některé hodnoty a změnit typy sloupců.

Většina práce spočívala ve slučovaní dotazů s dalšími datasety v portálu otevřených dat SÚKL tak, abych obsáhl (získal) všechna potřebná data.

Primární dataset například obsahuje informace o názvu léčivého přípravku, ale nikoliv o jeho formě.

Dataset s aktuálně registrovanými léčivými přípravky pak sice obsahuje informace o formě každého léčivého přípravku, ale pouze v podobě kódu — je tedy nutné napojit další dataset s číselníkem kódů forem léčivého přípravku.

Vzniklý datový model vypadá takto:

Datový model

Výsledný dataset obsahuje 12 dotazů, 62 kroků v použitém postupu, 70 sloupců a 56 207 záznamů.

Dashboard pak sestává ze čtyř stránek:

 1. přehledu o základních statistikách výpadků léčivých přípravků v Česku,
 2. přehledu posledních hlášení o přerušení a obnovení dodávek léčivých přípravků v Česku,
 3. přehledu o aktuálně přerušených dodávkách léčivých přípravků v Česku,
 4. přehledu o plánovaných přerušeních dodávky léčivých přípravků v Česku.

Vizualizace záměrně nezobrazují informace o nahrazujících léčivých přípravcích — přestože primární dataset taková data obsahuje, mnohdy je zásadní „ručně vepsaná“ odborná poznámka. Chyba v čištění dat by mohla mít neblahé dopady.

Abych tuto ztrátu kompenzoval, přidal jsem s využitím funkce Sloupec z příkladů sloupec, který získává URL adresu detailu dostupnosti léčivého přípravku na webových stránkách SÚKLu.

Uživatel na tento detail může přejít výběrem názvu léčivého přípravku.

výstup