Úkol pátý: Vizualizace

Řešení pátého úkolu v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

Zadání

Zkritizovat vlastní dashboard Product Portfolio Dashboardpředchozího úkolu.

Výstup
 1. Dashboard vyžaduje přílišnou vstupní kognitivní námahu. Na první dobrou není jasné, jak s ním pracovat — že ve velké míře spoléhá na filtrování napříč grafy. Porušuje se princip práce s kontextem.
 2. Názvy grafů jsou strohé a univerzalistické — nejsou jednoznačné a nereflektují filtrování. Porušuje se princip práce s kontextem.
 3. Název dashboardu poněkud zapadá — splývá s názvy grafů. Porušuje se princip odstranění nepořádku.
 4. Tlačítka Default View2009 Games and Toys Best Sellers Bookmark nejsou popsaná — chybí jim tooltipy. Není jasné, co se stane, když na ně uživatel klikne. Porušuje se princip práce s kontextem.
 5. Výše popsaná tlačítka jsou vzhledem k dalším ovládacím prvkům dashboardu nepřiměřeně velká. Porušuje se princip odstranění nepořádku.
 6. Graf Profit nebere dostatečně v potaz předpokládanou práci s dashboardem. Bylo by vhodnější, kdyby obsahoval trendovou čáru. Porušuje se princip volby efektivního vizuálu.
 7. Popisky osy x v grafu Profit vypadají totožně v obou úrovních — kvartál i rok. Bylo by přehlednější, kdyby úroveň rok byla formátovaná výrazněji — například tučně. Porušuje se princip volby efektivního vizuálu.
 8. Tooltipy grafu Manufacturer jsou redundantní — nezobrazují žádné rozšiřující informace. Porušuje se princip odstranění nepořádku.
 9. Při výběru voleb Procházet k souhrnným datůmPřejít k podrobnostem v tooltipech grafu Profit dochází k neočekávanému chování — především není zjevné, jak se vrátit zpět k původnímu zobrazení. Porušuje se princip práce s kontextem.
 10. Sloupec Profits tabulky Products neudržuje dostatečný kontrast barev písma a pozadí. Obsah může být hůře čitelný. Porušuje se princip přístupnosti.
 11. Tabulce Products by prospěl sloupec označující pořadí. Ve stávajícím provedení není zjevné, že tabulka označuje top produkty podle vybraných kritérií. Porušuje se princip práce s kontextem.
 12. Filtrování výběrem ze tří možností prostřednictvím rozbalovacího seznamu není příliš efektivní. Filtru Continent by prospělo zobrazení ve formě dlaždic. Porušuje se princip volby efektivního vizuálu.
 13. Filtr Year jako jediný není popsaný. Porušuje se princip konzistentnosti.
 14. Barevnost při najetí myší na řádek tabulky Products nekoresponduje s barevností zbytku dashboardu. Porušuje se princip konzistentnosti.
 15. Absentuje informace o poslední aktualizaci dat. Sice to neporušuje některý z principů, ale určitě se hodí ji mít.