ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

#designthinking #doublediamond #humancentereddesign #servicedesign #goodservices #servicedesignmaturity #atomicresearch #prototyping #userexperience

✅ Kompetence

Orientovat se (průřezově & teoreticko-prakticky) v service designu.

👥 Klíčová osoba

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

🧠 Reflexe

Design informačních služeb, rozhraní a interakcí (aka DISRI) skvěle utřiďuje na první pohled nekonečné pemzum znalostí kolem service designu.

Kurz skládá přehlednou mozaiku, ve které jednotlivé teoretické střípky doplňujíspojují příklady dobré (ale i špatné) praxe.

Interaktivita a osobní, poznámkovitý přístup umožňují předat roky sbírané know-how vyučující.

Kurz mi umožnil:

  • doplnit si zásobu základních i specifických termínů (takže už mě nepřekvapí Lo‑Fi prototyp ani wicked problem),
  • uchopit service design jako specifickou vědní disciplínu a určitou komunitu,
  • přemýšlet skutečně designově a zakódovat do svého myšlení double diamond,
  • identifikovat trendy v service designu (od colletive displacement po rituals lost and found),
  • poznat mnoho dalších designových metod a zjistit, kdy a jak je efektivně použít,
  • zaměřit se na uživatelskou přístupnost a design ve veřejných službách.

A spoustu dalšího, co nelze popsat ve výčtu.

Lituju jediného: Že kurz není alespoň dvousemestrální.

📝 Výstupy

Výstupy kurzu jsou dva články, které byly publikovány také na DESIGN KISK: