ISKM01 Informační vědy

#i-field #informatics #datascience #infrastructures #digitalhumanities #networkscience #technostress #politicsoftechnology #sociotechnicalsystems

✅ Kompetence

Komplexně se orientovat v teoriích informačních věd.

👥 Klíčová osoba

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

🧠 Reflexe

Informační vědy jsou přesně tím kurzem, který začne dávat smysl až na samotném konci — po individuální reflexi témat, která průřezově pokryl.

Těžištěm kurzu je jeho vlastní interdisciplinarita, což dovoluje pokrýt skutečně širokou škálu pohledů.

Takový přístup se odráží i v požadavcích na studenta, který by měl mít dostatečně rozkročený zájem o informační, sociologická, ryze technická, filozofická i „administrativně vědní“ témata.

Během semestru se mi podařilo rozvinout několik zajímavých myšlenek:

  • v týdnu věnovaném informačním studiím a i-školám tři dílčí problémy (literatury, komunikace a informačních systémů),
  • v oblasti socio-technických systémů paradox produktivity,
  • v poli infrastruktur transkontextuální syndrom,
  • při studiu digitálních humanitních věd pojetí postdisciplinární univerzity a
  • třecí plochy extropianismutranshumanismu zmíněné v přednášce o politice technologií.

Praktický přesah pro mě mělo pojetí informatik (kdy se mi konečně podařilo pochytit souvislosti terminologické nekázně) a technostresu (jehož uvědomění se mi dnes zdá zásadní).

A naopak značně neuchopitelným a osiřelým tématem zůstala teorie činnosti, kterou nedokážu vnímat jinak než archaicky a jako exkurz do dějin Sovětského svazu.

Negativně mohu reflektovat snad jen fakt, že některé nitky interdisciplinarity zůstaly netknuté — několikrát se nabízelo třeba propojení s komunikačními modely, které jsem dříve studoval. Vzhledem k ohraničené časové dotaci kurzu je to ale pochopitelné.

📝 Výstupy

Hmatatelnými Slyšitelnými výstupy kurzu jsou dvě epizody podcastu.

Věnoval jsem je městské informatice (ve snaze navázat na svou bakalářskou práci) a fenoménu big data:

Městská informatika

Big data

Použité zdroje

Městská informatika

DI, Liping a Eugene Genong YU. Spatial Search. SHI, Wenzhong, Michael GOODCHILD, Michael BATTY, Mei-Po KWAN a Anshu ZHANG. Urban Informatics [online]. Singapur: Springer, 2021, s. 683-699 [cit. 2021-11-24]. The Urban Book Series. ISBN 978-981-15-8983-6. Dostupné z: doi:10.1007/978-981-15-8983-6_37

FOTH, Marcus, Jaz Hee-jeong CHOI a Christine SATCHELL. Urban Informatics. In: Proceedings of the ACM 2011 Conference on Computer Supported Cooperative Work [online]. New York, NY: Association for Computing Machinery, 2011, s. 1-8 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: doi:10.1145/1958824.1958826

FOTH, Marcus. Preface. FOTH, Marcus, ed. Handbook of Research on Urban Informatics: The Practice and Promise of the Real-Time City. Hershey: Information Science Reference, 2009, s. xxviii-xxxiii. ISBN 978-1-60566-152-0.

GARDOŇOVÁ, Kateřina. Radní schválili Informační strategii města Brna na další čtyři roky. In: Brno [online]. Brno: Statutární město Brno, 2. 12. 2020 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/radni-schvalili-informacni-strategii-mesta-brna-na-dalsi-ctyri-roky/

O’LEARY, Naomi. Selfies to undersea cables: Big Data displayed in London. In: Phys.org [online]. Man: Science X, 3. 12. 2015 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://phys.org/news/2015-12-selfies-undersea-cables-big-london.html

RADA MĚSTA BRNA. Návrh Aktualizace Informační strategie města Brna 2020–2024 [online]. Brno: Statutární město Brno, 2021 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.brno.cz/ezmb_soubory/346/9.pdf

SHI, Wenzhong, Michael GOODCHILD, Michael BATTY, Mei-Po KWAN a Anshu ZHANG. Overall Introduction. SHI, Wenzhong, Michael GOODCHILD, Michael BATTY, Mei-Po KWAN a Anshu ZHANG. Urban Informatics [online]. Singapur: Springer, 2021, s. 1-7 [cit. 2021-11-24]. The Urban Book Series. ISBN 978-981-15-8983-6. Dostupné z: doi:10.1007/978-981-15-8983-6_1

SUNDE, Erik. Analyzing and improving safety for bicyclists in Seattle. In: Strava Metro [online]. 13. 2. 2017 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://medium.com/strava-metro/seattle-dot-case-study-994545fc8117

Big data

BOYD, danah a Kate CRAWFORD. Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society [online]. 10. 5. 2012, 15(5), s. 662–679 [cit. 2021-12-15]. ISSN 1468-4462. Dostupné z: doi:10.1080/1369118X.2012.678878.

HSIAO, Tsung-Ming a Kuang-hua CHEN. The dynamics of research subfelds for library and information science: an investigation based on word bibliographic coupling. Scientometrics [online]. 12. 8. 2020, 125, s. 717-737 [cit. 2021-12-15]. ISSN 1588-2861. Dostupné z: doi:10.1007/s11192-020-03645-9

KARAFIÁT, Michal. Big Data – Metody zpracování a analýzy velkých dat [online]. Zlín: Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. 36-40 [cit. 2021-12-15]. Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/41287/ karafi%c3%a1t_2017_dp.pdf

PAŠČENKO, Petr. Technologie pro velká data [online]. Praha: Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, 4. 10. 2017, s. 17 [cit. 2021-12-15]. Dostupné z: https://cw.fel.cvut.cz/old/_media/courses/b0m33bdt/ b0m33bdt-1p.pdf

STEPHENS-DAVIDOWITZ, Seth. Všichni lžou: velká data, chytré algoritmy a jak nám internet může říct, kdo opravdu jsme. Brno: Host, 2019, s. 31. ISBN 978-80-7577-787-4.

WINKLER, Bea a Péter KISZL. Academic libraries as the flagships of publishing trends in LIS: a complex analysis of rankings, citations and topics of research. The Journal of Academic Librarianship [online]. 29. 7. 2020, 46(5) [cit. 2021-12-15]. ISSN 1879-1999. Dostupné z: doi:10.1016/j.acalib.2020.102223