ISKM06 Učící se společnost

️️️️🎓 Témata

#EdTech #EduDesign #informationliteracy #DigCompEdu #humancentereddesign #wiki

✅ Kompetence

Identifikovat trendy a fenomény, které souvisí s učící se společností.

👥 Klíčové osoby

RNDr. Michal Černý, Ph.D.

🧠 Reflexe

Učící se společnosti vtiskává specifickou tvář Michal Černý. Je výjimečným pedagogem s širokou oblastí zájmu a inspirativní aurou.

Kurz pojímá rezonující oblasti neformálního, informálního & kooperativního učení a implementaci technologií do edukačního procesu velmi extenzivně:

Je jaderným předmětem edtechové profilace a snad i moderním pedagogickým minimem.

A všechny tyto oblasti dokáže Michal Černý zpřístupnit i studentům bez patřičného pozadí, a ještě je pro ně nadchnout.

Odnáším si poznání:

  • sociologického, technologického a filozofického kontextu moderního vzdělávání,
  • souvisejících technologických změn a jejich významu v sociální dimenzi učení,
  • informačního vzdělávání a jeho dobrých příkladů,
  • základních principů „dobrého designu“ vzdělávacích služeb,
  • paradigmatu kritického přístupu v oblasti,
  • diskurzu klíčových kompetencí 21. století,
  • otevřeného vzdělávání a otevřené vědy,
  • fenoménů hybridního vzdělávání, MOOCs, wiki přístupu, HCD ve vzděláváníliberal arts college.

Děkuji za neúnavné nadšení.

📝 Výstupy

Výstupy kurzu je pět krátkých článků a jeden esej. Byly publikovány také na EDTECH KISK: