Kritické používání digitálních technologií: Na co se zaměřit u žáků

Podle Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM06 Učící se společnost.

Odpovědné používání digitálních technologií je jednou z klíčových kompetencí, ke které by podle Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu) měli být žáci vedeni svými učiteli.

Pro pedagogy to znamená nutnost (de facto) / doporučení (de iure) začlenit do běžné výuky podporu kreativního a kritického používání digitálních technologií, která žáky naučí předcházet souvisejícím rizikům a přijímat taková opatření, aby byli fyzicky, psychicky i společensky v pohodě i v onlinu [1].

Žáci by měli vědět [1]:

 • jak chránit digitální zařízení a soukromí,
 • jak používat a sdílet osobní údaje,
 • že digitální služby používají něco jako zásady ochrany osobních údajů a jak tyto dokumenty fungují,
 • jak ochránit sebe i ostatní před kyberšikanou a dalšími riziky digitálního prostředí,
 • jaký vliv mají digitální technologie na životní prostředí.

Abyste z pedagogické role dosáhli co největšího pokroku, můžete se ve výuce zaměřit na:

 • v praxi ověřené rady, jak používat silná hesla  vyzkoušet docela zábavné cvičení na frázová hesla [2][3],
 • úpravu nastavení soukromí sociálních sítí — Instagramu, TikToku, Facebooku, Twitteru a Snapchatu [2],
 • kontrolu i správu digitální stopy a přiblížení její důležitosti — třeba prostřednictvím toho, jak s ní běžně pracují novináři při rešerších [2][4],
 • příběhy sociálního inženýrství, kterých žáci mohou být součástí — co to je blaggingbaitingphishingshoulder surfingtailgatingtrashingsmishingspear‑phisingwatering-hole nebo vishing; samozřejmě ve věcné podstatě a klidně bez těchto pojmenování [2][5],
 • základní pravidla zálohování  začít můžete se školními pracemi [6],
 • ruční zamykání obrazovky, omezení přímých náhledů oznámení, používání anonymního okna prohlížeče a další praktické situace ve školním prostředí [6].

Cílem je umožnit žákům používat digitální technologie bezpečně & zodpovědně.


Použité zdroje

[1] Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2018, s. 62. ISBN: 978-80-7481-214-9. Dostupné z: doi:10.2760/159770.

[2] Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2018, s. 63. ISBN: 978-80-7481-214-9. Dostupné z: doi:10.2760/159770.

[3] HORÁK, Jan a kol. Hesla: Jak dobře jsou střeženy vaše cennosti? In: Kyberkompas [online]. Brno: Masarykova univerzita, c2022 [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://security.muni.cz/cybercompass/passwords

[4] LEE-POTTER, Emma. Interviewing for Journalists. 3rd ed. London: Routledge, 2017, s. 62. ISBN 978-1-138-65022-0.

[5] FUKÁRKOVÁ, Barbora a Petra MIKULOVÁ. Techniky sociálního inženýrství. In: CSIRT-MU [online]. Brno: Masarykova univerzita, c2022 [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://security.muni.cz/socialni_inzenyrstvi

[6] HORÁK, Jan a kol. Zabezpečení zařízení: Jak vytvořit z maličkostí účinnou obranu? In: Kyberkompas [online]. Brno: Masarykova univerzita, c2022 [cit. 2022-05-13]. Dostupné z: https://security.muni.cz/cybercompass/security-of-devices