Co mě přivedlo na KISK

Začal jsem studovat magisterskou profilaci design informačních služeb na katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Tento článek sumíruje, proč jako magistersky studuju knihovníka aneb co mě přimělo k magisterskému studiu na katedře informačních studií a knihovnictví — na KISKu.

Stručně:

Touha se profilovat.

Trochu popisněji:

Od školky jsem chtěl být hercem.

Než mi došlo, že na tuhle práci člověk musí být trochu extrovert.

Od osmi let jsem chtěl být novinářem.

A toho se držel zuby nehty. Založil jsem si e-mail a tak dlouho psal tiskovému mluvčímu městského obvodu, než moje jedňáky publikovali v místním občasníku.

Zkrátím to.

Těsně předtím, než jsem nastoupil na bakalářské studium mediálních studií a žurnalistiky (abych se naučil psát) & evropských studií (abych měl o čem psát), mi do vysněné kariéry hodila vidle nabídka, která se nedala odmítnout.

Moc jsem se nestihl zorientovat a už jsem v tom jel.

V marketingu.

V obsahovém marketingu, v copywritingu.

Ještě na gymnáziu jsme s kamarády založili vlastní firmu, která mně za pochodu vštípila projektové řízení.

Roky v neziskovce mě naučily základům strategického řízení.

A zájem o technologie mě zase přivedl k webdesignu.


Ani tak jsem nezanevřel na svůj žurnalistický sen.

Psal jsem pro malé studentské médium, univerzitní portál, regionální magazín a nakonec svými rozhovory plnil stránky moravskoslezské Mladé fronty DNES.

Dlouho jsem marketing a žurnalistiku vnímal jako dvě větve, mezi kterými si jednou budu muset vybrat, a udržoval naživu obojí.

Tahle obšírně popsaná geneze je důležitá.

Pomáhá pochopit, kým jsem.


Nakonec jsem skončil ve velkých vodách digitálu-šmrncnutého-designem. Webů, služeb, interakcí, jakýchkoliv přenositelných zkušeností.

Moje skills jsou v něm dost t-shaped a na různých úrovních.

Co chci dál, je rozvíjet pomyslné téčko a zároveň prohloubit znalosti ve vybraných oblastech.

KISK jsem si vybral proto, že mi umožňuje obojí.

Chci si z něj vyzobat co nejvíce, ale přitom získat ucelený pohled informačních studií.

Konkrétně:

  • Naslouchat expertům v UX.
  • Ovládnout designové myšlení.
  • Navrhovat uživatelské výzkumy.
  • Analyzovat a vizualizovat data.
  • Umět to uřídit projektově i v rámci osobní vize.
  • Zmapovat klíčové souvislosti s nástupem platformové ekonomiky.
  • Ujistit se, že kritické myšlení není jen buzzword.
  • Experimentovat s aplikací.
  • Propojit teorii s praxí.

A co motivace?

Tou je mi touha rozvíjet schopnosti a fungovat v téměř rodinném kruhu zajímavých lidí.

Bude to výzva. Těším se na ni!