Ohlédnutí za KISKem

Reflexe studia na katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

T‑shaped vzdělávání jako klíč k uplatnění

O výchově studentů s rozhledem v institucionalizovaném vzdělávání. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM06 Učící se společnost.

Výzkum uživatelské přístupnosti

Poznámky k pojetí uživatelské přístupnosti ve výzkumu informačního chování. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM10 Informační chování.

DesignOps: Aby designéři zase měli čas designovat

Jak delegovat operativu a znovu se věnovat designu. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí.

Design systémy v governmentu

Několik výrazných a funkčních příkladů design systémů na úrovni veřejné správy. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí.

Co mě přivedlo na KISK

Začal jsem studovat magisterskou profilaci design informačních služeb na katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.