ISKM09 Angličtina pro informační studia a knihovnictví

#studyskills?

✅ Kompetence

Akademicky diskutovat v angličtině.

👥 Klíčová osoba

Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A.

🧠 Reflexe

Angličtina pro informační studia a knihovnictví je bohužel velmi schizofrenní kurz, jehož formálně nastavené výukové metody, cíle a výstupy z učení příliš neodpovídají praxi.

Bohužel, protože systematický rozvoj lingvistických a akademických dovedností v angličtině je pro studenty informačních studií a knihovnictví téměř nutností s ohledem na oborová specifika a prudký rozvoj dílčích profilací.

Reflexi ponechávám bez výčtu dílčího poznání, zajímavých témat a dalších poznámek:

Nemám pocit, že by mě několik středoškolsky vedených lekcí sestávajících z vyplňování cvičení, skupinových prezentací bez zpětné vazby a obdobných úkolů jakkoliv rozvinulo.