Závěrečný projekt: Výpadky léčivých přípravků v Česku

Závěrečný projekt v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

Úkol pátý: Vizualizace

Řešení pátého úkolu v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

Úkol čtvrtý: Power BI

Řešení čtvrtého úkolu v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

Web 3.0 a vzdělávání: V bodě zlomu?

O nastupující generaci Webu, blockchainu, decentralizaci a vlivu toho všeho na vzdělávání a vzdělávací instituce. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM12 Organizace znalostí.

Poznámky ke commons a platform designu

Shrnutí textů Davida Bolliera, Simona Cicera a Stiny Heikkilä. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Poznámky k teoriím změn

Shrnutí textů Lesley Partridge a Camerona Tonkinwise. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Úkol třetí: Excel

Řešení třetího úkolu v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

Poznámky k visioningu

Shrnutí textu Dana Locktona a Stuart Candy. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Poznámky k transition designu

Shrnutí textů Terry Irwin a Camerona Tonkinwise. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Úkol druhý: XPath

Řešení druhého úkolu v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

ISKM08 Seminář k diplomové práci II

️️️️🎓 Témata #methodology #research #thesis ✅ Kompetence Napsat projekt diplomové práce. 👥 Klíčové osoby já & Mgr. Pavlína Špringerová 🧠 Reflexe Seminář k diplomové práci II nabídl mnohem více prostoru pro individuální práci. Umožnil mi tak sepsat a podat projekt diplomové práce Potřeby IT služeb nových zaměstnanců Masarykovy univerzity: Redesign webové stránky IT MUNI, následně schválený. 📝 Výstupy

Poznámky k designovému myšlení a spekulaci

Shrnutí textu Natashy Iskander a rozhovorů s Markétou Dolejšovou a Nonhuman Nonsense. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

ISKM10 Informační chování

️️️️🎓 Témata #informationbehaviour #informationneed #research #methodology #accessibility ✅ Kompetence Navrhnout aplikovaný výzkum informačního chování. 👥 Klíčové osoby PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. 🧠 Reflexe Informační chování syntetizuje poznání z kurzů Informační vědy a Design informačních služeb, rozhraní a interakcí, doplňuje ho o teorie a modely informačního chování a celé dění zasazuje do oborových paradigmat a metateorií. Staví tak mohutný aparát,…

ISKM09 Angličtina pro informační studia a knihovnictví

️️️️🎓 Témata #studyskills? ✅ Kompetence Akademicky diskutovat v angličtině. 👥 Klíčové osoby Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. 🧠 Reflexe Angličtina pro informační studia a knihovnictví je bohužel velmi schizofrenní kurz, jehož formálně nastavené výukové metody, cíle a výstupy z učení příliš neodpovídají praxi. Bohužel, protože systematický rozvoj lingvistických a akademických dovedností v angličtině je pro studenty informačních studií a knihovnictví téměř nutností s ohledem na…

ISKM07 Literatura, kultura a humanitní vědy

️️️️🎓 Témata #literárnítradice #literaturaprodětiamládež #mýtus #sociologickákritika ✅ Kompetence Analyzovat aspekty propojující kulturu a literaturu v poli humanitních věd. 👥 Klíčové osoby doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 🧠 Reflexe Literatura, kultura a humanitní vědy je dalším filologicky zaměřeným kurzem v povinném kurikulu. Tentokrát kurz nastavuje zrcadlo dílčím fenoménům filozofie, historie, sociologie, náboženství a „dětského aspektu“. Kusá a nepříliš syntetická…

ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky

📝 Výstupy Výstupy kurzu jsou průběžné úkoly a závěrečný projekt:

Úkol první: Datové formáty a API

Řešení prvního úkolu v kurzu ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky.

ISKM06 Učící se společnost

️️️️🎓 Témata #EdTech #EduDesign #informationliteracy #DigCompEdu #humancentereddesign #wiki ✅ Kompetence Identifikovat trendy a fenomény, které souvisí s učící se společností. 👥 Klíčové osoby RNDr. Michal Černý, Ph.D. 🧠 Reflexe Učící se společnosti vtiskává specifickou tvář Michal Černý. Je výjimečným pedagogem s širokou oblastí zájmu a inspirativní aurou. Kurz pojímá rezonující oblasti neformálního, informálního & kooperativního učení a implementaci technologií do edukačního procesu velmi extenzivně: Je jaderným…

Poznámky k designu obecně

Shrnutí textů Normana Pottera a Johana Redströma. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Sociologická kritika estetické axiologie Pierra Bourdieuho v literárním poli

Propojení literatury, kultury a sociologie, ale i filozofie a estetiky. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM07 Literatura, kultura a humanitní vědy.