Sociologická kritika estetické axiologie Pierra Bourdieuho v literárním poli

Propojení literatury, kultury a sociologie, ale i filozofie a estetiky. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM07 Literatura, kultura a humanitní vědy.